دارو های قوم های مختلف

مباحث مرتبط با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی از مهم ترین و پرجاذبه ترین موضوعات مربوط به علوم پزشکی در دهه های اخیر بوده است. تاریخچه مصرف گیاهان دارویی [...]

خانواده و دارو

آنژیوادم یک بیماری نادر سیستم کمپلمان با توارث اتوزوم غالب است که متعاقب مصرف داروهای مهارکننده آنژیوتانسین در 0.1 تا 1 درصد بیماران گزارش شده است. این بیماری با [...]

روانشناسی دارو

تاردودیستونی یک دیستونی مستمر نادری است که در پی درمان با نورولپتیک ها پدید می آید. این مشکل از نظر درد و رنج همراه, ناتوانی ایجاد شده و مقاومت [...]

زندگی وابسته به دارو

درمان های دارویی و روان شناختی در بهبود کیفیت زندگی و رفع علایم سندرم روده تحریک پذیر موثر بوده اند. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختی - ...