زندگی وابسته به دارو

درمان های دارویی و روان شناختی در بهبود کیفیت زندگی و رفع علایم سندرم روده تحریک پذیر موثر بوده اند. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختی - ...