خانواده و دارو

خانواده و دارو

آنژیوادم یک بیماری نادر سیستم کمپلمان با توارث اتوزوم غالب است که متعاقب مصرف داروهای مهارکننده آنژیوتانسین در 0.1 تا 1 درصد بیماران گزارش شده است. این بیماری با تورم جلدی – مخاطی غیرخارش دار و غیر گوده گذار تظاهر می نماید. در برخی موارد این بیماری متعاقب مصرف کاپتوپریل که برای درمان فشارخون شدید و حاد بصورت خوراکی یا زیر زبانی مصرف می شود, ایجاد می گردد.در این مقاله عارضه نادر آنژیوادم به دنبال مصرف کاپتوپریل زیر زبانی در یک خانم 49 ساله مورد بررسی قرار گرفته است. بیمار چند ساعت بعد از مصرف داروی کاپتوپریل دچار علایم آنژیو ادم گردید که به دلیل ادم شدید زبان, لب ها و حنجره, تراکئوستومی و در بخش مراقبت های ویژه بستری شد. با شروع اقدامات درمانی و بستری در بیمارستان نهایتا با حال عمومی خوب ترخیص گردید.

داروخانه آنلاین جی دارو

مشاهده تمامی مطالب نویسنده

ارسال پاسخ